Privacy & Disclaimer


Privacy Statement

- Aangesloten Restaurants: de restaurants waar de Consument de Cadeaukaart kan verzilveren. De restaurants die aangemerkt worden als Aangesloten Restaurants staan vermeld op www.restaurantcadeaukaart.nl

- Cadeaukaart: een restaurantcadeaukaart van RestaurantCadeau..

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en houder is van een Cadeaukaart.

Privacy beleid
RestaurantCadeau hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via deze website, telefoon of op andere wijze worden vrijwillig verkregen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RestaurantCadeau. RestaurantCadeau draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Gebruik en registratie gegevens
RestaurantCadeau registreert de specifieke code van uw Cadeaukaart als u deze (deels) verzilvert bij een Aangesloten Restaurant voor het controleren van de geldigheid. Dit wordt enkel gebruikt ter controle van de code. Wij gebruiken deze gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van het doel waarvoor zij is verzameld en verwerkt.

Indien u contact opneemt met de klantenservice per e-mail, dan wel telefonisch uw e-mailadres achterlaat, bewaren wij uw e-mailadres alleen om via uw e-mail op uw vragen te reageren. Wij zullen geen contact met u zoeken via uw e-mailadres voor enig ander doel.

Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden zonder uw toestemming, tenzij RestaurantCadeau daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RestaurantCadeau.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over andere privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar vragen@restaurantcadeaukaart.nl. U hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien en/of te wijzigen.

RestaurantCadeau en andere websites
Deze website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. RestaurantCadeau kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt, indien aanwezig.

Eenzijdig wijzigen privacy beleid
RestaurantCadeau houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze privacy statement pagina’s doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 29 november 2013.


Disclaimer

Gebruik van de website www.restaurantcadeaukaart.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.restaurantcadeaukaart.nl. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die RestaurantCadeau en de houder van deze website aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel RestaurantCadeau en de houder van deze website er alles aan doen de informatie op onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, aanvaarden RestaurantCadeau en de houder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door de verstrekte informatie op deze website alsook wijzen zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

Andere websites
RestaurantCadeau en de houder van deze website hebben geen invloed op de content van doorgelinkte websites. RestaurantCadeau en de houder van deze website aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright
RestaurantCadeau en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website. Niets van deze website of van andere uitgaven of publicaties van RestaurantCadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van RestaurantCadeau.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door RestaurantCadeau worden verwijderd of gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website, waaronder op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.